Truckpulling.nl is een site met een ideële doelstelling. Het promoten van de Truckpulling sport.
Het gaat zo goed, dat het ons eens tijd leek om te vertellen hoe dat zo gekomen is.


We schrijven 2005.
Al jaren reden daar de 10,5 tons Supersporters in het Brabantse.
In die tijd kwam er een nieuw clubje in opkomst, het 8,5 tons klassement. Zij zochten een website die een bijdrage zou kunnen leveren aan de promotie van de sport.

De 10,5 tons hadden er al eentje, genaamd www.truckpulling.nl. Zo was er ook nog www.tractorpulling.nl en dat was wat ons betreft het voorbeeld. Al het nieuws over de sport, verzameld op één site.

Wij (van de 8,5 tons) waren als clubje bij elkaar om te zien welke mogelijkheden er waren. In deze voorbereiding kwamen we tot de verrassende ontdekking dat domein www.truckpulling.nl te koop stond. Geaarzeld werd er niet en is deze domeinnaam gekocht.
Wij konden direct enthousiast aan de slag.

De site was in de eerste fase opgebouwd met informatie uit de 8,5 tons deelnemers. Het ging natuurlijk over de wedstrijden, de deelnemers en gebeurtenissen er omheen.
Al snel werden diverse zaken toegevoegd, zoals kalender, gastenboek, adressen en fotoalbums.
De site begon gestaag te groeien.

Met de groei ontstond werk. Met de nodige inspanningen, successen en teleurstellingen. Soms werd er erg gemakkelijk steun toegezegd, soms kreeg je ongevraagd van alles aangeboden. Al met al een stevige klus.

De belangen werden steeds groter.
Er was behoefte om de doelstelling van de site duidelijker te maken.
Was het eerder een groepsinitiatief, het boog steeds verder om naar afhankelijkheid van een enkeling die bereid was daar energie in te steken. Reden om dit aan te passen.

Hier ontstond Stichting Atro.
Het belang werd onderkend dat de site onafhankelijk moest zijn, dus geen primair belang van één of ander team. Om dit te waarborgen werd er speciaal hiervoor een stichting opgericht, waar elk van de deelnemende teams zitting in kon (en kan) nemen.
In de vergadering van 25 september 2006 werd de aanzet gegeven tot het oprichten van de stichting, wat in de vergadering van 23 oktober 2007 door alle (en in aanwezigheid van alle) 8,5 tons deelnemers positief werd bekrachtigd. Sindsdien is de website onderdeel van Stichting Atro.

Nieuwe ontwikkelingen: de 10,5 tons Truckpullers (het huidige VTN).
De doelstelling van de Stichting en de website zijn met de nieuwe wijzigingen hetzelfde geworden.
Dat maakte de weg vrij om meer te gaan doen met de 10,5 tons Truckpulling organisatie.
Zij waren ooit het domein www.truckpulling.nl kwijtgeraakt en dat maakt de terugkomst van dit klassement op deze website tot een welkome uitbreiding. Vanaf dat moment werd truckpulling.nl een website die heel Truckpullend Nederland kan laten zien.

De balans van verslaggeving is in de jaren wel veranderd.
Deels wordt dat veroorzaakt door de aanwezigheid deelnemende verslaggevers, waarvan een website afhankelijk is.
Maar er ontstaan ook andere initiatieven, zoals Truckpullers.nl en de organisatie NTTO die haar eigen klassementen verslaat.
Ten derde heeft VTN een sterke groei doorgemaakt, waardoor veel aandacht naar de grootste partij uit zal gaan.
Desondanks blijft het streven gelijk: het dienen van de totale sport, zonder uitzonderingen.

Deelnemen mag altijd!
Stichting Atro is een stichting, waar ieder deel in kan nemen.
Mocht iemand zich geroepen voelen om invloed uit te oefenen op hetgeen er met de website gebeurt, deelname staat (en was altijd al) vrij.


Met vriendelijke groet namens Stichting Atro:

Dirk Methorst
Wim de Kruijf
Henk Lagerweij
Gert Veldhuizen
Piet Boelhouwer
Gerard van Donselaar
Hendrik Vlastuin
Henk Jan Diepeveen

een greep uit de personen van het eerste uur.